Esteu aquí

Serveis educatius. Projectes per a centres docents

Posem a disposició de centres educatius l’experiència, els projectes, la metodologia i els materials pedagògics que hem creat en els darrers anys al servei de l’educació formal i no formal. Tres són les principals línies d’actuació que oferim:

Suport al treball de les competències personals: posem l’èmfasi en l’adquisició de la consciència i aplicació d’un conjunt de valors i actituds personals interrelacionades, com la responsabilitat, la perseverança, el coneixement d’un mateix i l’autoestima, la creativitat, l’autocrítica, el control emocional, la capacitat de demorar la necessitat de satisfacció immediata, d’elegir, d’assumir riscos, d’aprendre de les errades i d’afrontar problemes. Per dur-ho a terme, proposem tres àmbits d’intervenció: amb el professorat, amb l’alumnat i amb l’entorn de l’escola. I ho fem amb diverses eines: formació i assessorament al professorat, projectes amb el grup-classe, projectes d’aprenentatge-servei, xerrades temàtiques, recursos educatius i campaments o sortides escolars.

Tardes joves: proposta innovadora per a l’alumnat de secundària que combina les motivacions dels nois i noies d’aquesta franja d’edat amb el desenvolupament de projectes autogestionats, creatius i de mig-llarg recorregut, de manera que els aporten un aprenentatge cognitiu, una vivència estimulant i un impuls a les compètències d’autonomia i iniciativa personal.

Activitats educatives fora de l’horari lectiu: apliquem la nostra metodologia al desenvolupament de les activitats i serveis complementaris a l’escola com una oportunitat per educar en el lleure, de manera coordinada amb l’ideari del centre educatiu. Impulsem així un espai de convivència on els infants adquireixen hàbits, construeixen actituds i, alhora, gaudeixen d’activitats lúdiques amb un intens component educatiu. Comptem amb més de deu anys d’experiència oferint serveis en els quals els monitors i les monitores desenvolupen la seva tasca integrats en la dinàmica del centre educatiu, amb un seguiment continu per part del nostre equip coordinador.

 

  dsc02473.jpg    dsc_0011.jpg    cartrons.jpg