Esteu aquí

Recursos. Reflexions en veu alta

La col·lecció 'Reflexions en veu alta' és una iniciativa conjunta de la Fundació Escolta Josep Carol i d'Escoltes Catalans per aprofundir i debatre els valors en què es basa l'escoltisme laic català.

 

reflexions_1_1_0.jpgLa laïcitat en l'escoltisme / Laicity in scouting/guiding de Raül Adroher. 

Reflexió de Raül Adroher, primer comissari general d’Escoltes Catalans, sobre la laïcitat, entesa, en primer lloc, com compartir el dret de tots a la llibertat; en segon lloc, acceptant tothom tal com és; i, en tercer lloc, no imposant mites, ni creences. En definitiva, entenent la laïcitat com la no discriminació per raó de creences o opcions.

 

 

reflexions_2_1_0.jpg

Amagatalls de la renovació pedagògica / Secret hiding places of pedagogical renewal de Marta Mata.       

El text pronunciat per la pedagoga Marta Mata el 16 de desembre d 1999 al Palau de la Generalitat, a l’acte de commemoració dels 25 anys d’Escoltes Catalans, relaciona el treball dels diferents agents educatius per tal de centrar el debat en la manera com la intervenció repercuteix en els educands i, d'altra banda, donar a conèixer i intercanviar experiències i metodologies de treball efectives en els diferents camps de la intervenció educativa.

                                                                     

reflexions_3_0.jpg

 

La coeducació / Coeducation, Marta Rosàs.                            

Marta Rosàs, expresidenta d’EC, reflexiona sobre com encaixa l’opció coeducativa al segle XXI i com es pot plantejar des de l’educació dels infants i joves un canvi de la situació actual, entenent el treball de la coeducació no només com un marc ideològic, sinó com un model educatiu a dur a la pràctica.

 

 

reflexions_4_0.jpgLa participació associativa genera implicació política / Participation in Associations Leads to Political Involvement 
d'Eduard Vallory i David Pérez.

Eduard Vallory, excap de Relacions Exteriors d’EC i expresident de la FEJC, i David Pérez, actual director general de la FEJC, reflexionen entorn a la idea que l’associacionisme juvenil de participació esdevé una eina privilegiada en un moment de desorientació per a promoure una política participativa i transformadora.

 

 

reflexions_5_0.jpg

Democràcia participativa a les organitzacions / Participatory Democracy in Organisations de Xavier Godàs.    

Reflexió de Xavier Godàs, doctor en Sociologia, sobre la democràcia participativa i l’enfortiment dels sistemes de presa de decisió dins les organitzacions, associacions i moviments socials, que contribueix al debat permanent i constructiu que permeti a l'associacionisme i a l'escoltisme avançar cap a un model més participatiu i que, alhora, ofereixi suficients garanties per a aquesta participació.

 
 
 
 

reflexions6_0.jpg

Educar en el lideratge / Educating in Leadership d'Àngel Castiñeira.

Àngel Castiñeira, director de la càtedra Lideratges i Governança Democràtica, reflexiona sobre el paper de l’escoltisme com a escola de lideratge. El mètode escolta afavoreix el desenvolupament integral de la persona a través de la vivencialitat, el treball en equip, la distribució de rols i funcions o el con­tacte amb el medi ambient i el res­pecte per aquest. Aquests elements permeten que s’hi desenvolupin moltes de les actituds propícies perquè es generi un bon lideratge.