Esteu aquí

Fundació Escolta Josep Carol. Línies d'actuació

Les principals línies d’actuació de la Fundació són:

-La formació d’educadors i educadores, impartida des de l'Escola FORCA: formació inicial, continuada, generalista i específica d’educadors i educadores en el lleure per tal de desenvolupar activitats amb infants i joves que siguin de qualitat.
-La formació de joves a través d’iniciatives que combinen la reflexió amb l’acció i analitzen les qüestions que els afecten i els envolten per tal d’aconseguir una societat més crítica i capacitada per transformar-se.
-L’acció educativa, que s’estructura en diversos projectes destinats a infants i joves, tant en l’àmbit de l’educació no formal com també en el de l’ensenyament reglat. Aquests projectes es construeixen des de la metodologia escolta, fonamentalment basada en la pedagogia de l’acció.
-La recerca en els camps educatiu i social i la generació de reflexió i pensament en aquests àmbits, com també l’assessorament a institucions i organitzacions, tot potenciant el treball en xarxa en temes d’interès per a la comunitat educativa.
-La creació i la gestió de recursos, tant pedagògics, com tècnics i logístics, per tal de donar suport a la tasca dels diferents agents educatius.
-La dinamització d’Amescoltes, la Xarxa de suport a Escoltes Catalans que té per finalitat canalitzar el suport ciutadà a l’escoltisme que vulguin aportar persones amigues del moviment, pares i mares o antigues i antics escoltes.

 

web1_0.jpg  web2.jpg   web3.jpg  web4_0.jpg