You are here

L'Escola FORCA. Curs de directors/es - caps d'agrupament a Barcelona. INTENSIU HIVERN

Descripció del curs

Dates: 14, 15, 21, 22, 23, 24*, 27, 28, 29, 30, 31* de Desembre 2019  / 2, 3, 4, 11, 12** de Gener 2020

Horari: de 9 a 14h i de 15.00 a 19.00h *de 9h a 14h ** Fins les 18h

Lloc: C/Mare de Déu del Pilar, 18. Barcelona

El curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara els alumnes per intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure amb infants i joves. Aquest curs els capacita per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu adreçats a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, i per representar-los internament i externament assumint la creació, el control i la dinamització de l’equip de personal monitor.

El curs s'estructura en dos blocs: 135h presencials i 65h a distància i Etapa de pràctiques: 120h

Escoltes Catalans, beca als i les caps de l'associació amb un 25% a l'hora de fer la inscripció.

Requisits d’accés:

  1. Tenir 18 anys complerts
  2. Tenir el carnet de monitor/a

O bé,

  1. Tenir una titulació de grau, diplomatura o llicenciatura en educació infantil o primària, educació social, pedagogia, psicologia o CAFE (Ciències de l’activitat física i l’esport); cicle formatiu d’Integració social o Educació infanil; estar en possessió del titol de Màster de formació del professorat o CAP (Certificat d'Aptitud Pedagògica) ; i tenir experiència acreditable en el lleure educatiu (mínim 700 hores).
  • Dates: 14.12.2019 - 12.01.2020
  • Durada: 320 hores
  • Preu del curs: 295.00 €
  • Preu del curs per a membres d'Escoltes Catalans: 221.25 €
  • Modalitat: Presencial

El curs ja s'ha acabat